Inom montessoripedagogiken har begreppet disciplin en positiv laddning. Här handlar det om den disciplin som kommer inifrån, byggd av den egna kraften och en förståelse för andra människor. Fjärran från den kommenderade lydnad som vi annars förknippar med begreppet disciplin.
Montessoripedagogiken syftar till att utveckla hela barnet till en ansvarskännande människa, säker på sig själv och sin egen förmåga. När barnet växer utvecklar det självkontroll, självrespekt och självdisciplin. Barn som besitter dessa förmågor blir självständiga människor utan behov av att få sig disciplin påförd utifrån.

 

Tillbaka

Rotera2.jpg