Ja. Montessoripedagogiken bygger på att varje barn är unikt. Varje barn möts med respekt där det just då befinner sig i sin utveckling. Ett sådant synsätt kan inte vara fel för något barn.
Dock krävs att även föräldrarna tar till sig montessoripedagogikens tankar och filosofi, annars får barnet uppleva två världar; en i skolan och en hemma.
Med en hårdragning kan man säga att montessoripedagogiken passar alla barn, men inte alla vuxna.

 

Tillbaka

Rotera3.jpg