Allt mindre, faktiskt. Den vanliga svenska skolan har närmat sig montessoripedagogiken. De senaste läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98, är tydligt inspirerade av Maria Montessoris pedagogik.
Fortfarande har dock de barn som går i en montessoriklass större möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

I åldersblandade klasser får de möjligheter att välja och ta till sig de kunskaper som just då intresserar.
Det är barnen själva som styr sin kunskapsinhämtning. Förmågan att själva planera växer under lärarens ledning.
Montessoripedagogiken innebär ett sätt att lära som främjar utvecklingen av självständiga människor, engagerade i sina egna liv.

 

Tillbaka

Rotera2.jpg